Splošni pogoji uporabe in poslovanja spletne strani dietetik-priporoca.si

 

I. Splošne določbe

1. člen
Ti splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti med Dietetik priporoča, Katja Simić s.p. (v nadaljevanju: upravljavec oziroma prodajalec) in uporabniki oziroma kupci na spletnem mestu dietetik-priporoca.si. Z uporabo spletnega mesta dietetik-priporoca.si vsak uporabnik izkaže in potrdi, da je seznanjen s temi pogoji in se z njimi v celoti strinja.

 

II. Spletna trgovina

2. člen
Za nakup v spletni trgovini se uporabniki ne potrebujejo registrirati. S potrditvijo naročila je kupec seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletnega mesta dietetik-priporoca.si.

3. člen
Oddano naročilo s strani kupca pomeni sklenjeno pogodbo in zavezuje prodajalca in kupca. Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku prodajalca, kupec pa prepis naročila prejme po elektronski pošti ob oddaji.

4. člen
Fizične in pravne osebe plačajo naročeno blago v enkratnem znesku z UPN ali preko PayPal (tudi s kreditno ali debetno kartico). Naročilo uporabnika, oddano preko spletne trgovine, je osnova za pripravo ustreznega računa ali odpremo blaga s plačilom po povzetju ali s plačilno kartico, odvisno od načina plačila, ki ga je izbral kupec.
Račun o opravljenem plačilu kupnine kupec prejme po pošti skupaj z naročenim blagom. Če so predmet plačila storitve, prejme naročnik račun preko elektronske pošte.

5. člen
Vse cene artiklov v spletni trgovini so v evrih in že vključujejo DDV. Cene veljajo na dan oddaje naročila oziroma do preklica. Do plačila celotne kupnine ostane blago last prodajalca.

6. člen
Blago se odpremi najkasneje v 3 delovnih dneh. Dobava naročila je odvisna od ponudnika poštnih storitev. Blago, naročeno v spletni trgovini dietetik-priporoca.si, dostavlja Pošta Slovenije. Kupcem se zaračuna poštnina v vrednosti 2,00 €. Kupec je seznanjen s stroškom poštnine pred potrditvijo naročila.

7. člen
V kolikor kupec prejme poškodovano blago, je dolžan o tem obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema blaga. Poškodovano blago mora vrniti prodajalcu, prodajalec pa mu je dolžan najkasneje v treh dneh od prejema blaga poslati ustrezno blago. V primeru, da kupec uveljavlja garancijo osebno (po predhodnem dogovoru), mu je dolžan prodajalec takoj zamenjati poškodovano blago, če je reklamacija upravičena.

8. člen
Kupec lahko brez dodatnih pojasnil odstopi od naročila v 15 dneh od prejema blaga, o čemer obvesti prodajalca na elektronski naslov info@dietetik-priporoca.si ali po pošti na naslov podjetja. Prejeto blago mora kupec vrniti prodajalcu nepoškodovano v 15 dneh od obvestila o odstopu od pogodbe, prodajalec pa mu je dolžan v 7 dneh od prejema blaga vrniti celotno plačano kupnino.
Če kupec v roku, v katerem lahko odstopi od pogodbe, prodajalcu vrne blago, se šteje, da je odstopil od pogodbe tudi, če ni podal posebne izjave o odstopu od pogodbe. Ne glede na druge določbe tega člena kupec nima pravice odstopiti od pogodbe pri nakupu spletnih vsebin; že koriščenih storitev; knjig, DVD ali CD, če je že odprl embalažo; ali darilnih bonov, ki so že popisani.

 

III. Izjava o zasebnosti

9. člen
Upravljavec zbira osebne podatke, kot so e-poštni naslov, ime in priimek, medij, poštni naslov in naslov za dostavo in/ali telefonska številka. Upravljavec zbira in uporablja osebne podatke za pravilno izvajanje spletnega mesta in ponujanje zahtevanih storitev. Prav tako podatke lahko uporablja za obveščanje o drugih svojih izdelkih ali storitvah, ki so ali bodo na voljo, ter za obveščanje o aktualnih dogodkih in neposredno trženje. Upravljavec se zavezuje, da posamezniku ne bo poslal več kot 2 obvestila iz tega odstavka dnevno. Upravljavec se zavezuje, da skladno z veljavno zakonodajo ne bo prodajal ali dajal v najem tako pridobljenih osebnih podatkov tretjim osebam. Upravljavec lahko občasno stopi v stik s posameznikom v imenu svojih poslovnih partnerjev, če oceni, da bi bila njihova ponudba za vas lahko zanimiva, pri čemer pa osebnih podatkov posameznika nikakor ne sme razkriti temu zunanjemu partnerju. Osebni podatki se brez soglasja posameznika lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi.

10. člen
Upravljavec ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem. Vsi občutljivi podatki, ki se uporabljajo pri plačevanju s kreditno kartico preko spleta, se prenašajo po zavarovanih poteh (SSL protokol).
Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za razkritje osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, če do njega pride zaradi neustrezne strojne ali programske opreme na strani uporabnika. Vsak uporabnik je dolžan sam poskrbeti, da na napravi, ki jo uporablja za dostop do spletnega mesta in njegovih storitev, ni nameščene nobene škodljive programske opreme (kot npr. virusi, trojanski konji, t.i. malware ali spyware).

11. člen
Vsak posameznik lahko kadar koli pisno na elektronski naslov info@dietetik-priporoca.si ali na naslov podjetja zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen obveščanja in neposrednega trženja. Upravljavec bo najkasneje v 15 dneh prenehal uporabljati osebne podatke posameznika, ki poda zahtevo iz prejšnjega odstavka, za namen neposrednega trženja, o čemer bo posameznika obvestil na njegov elektronski poštni naslov.

12. člen
Upravljavec lahko za potrebe analiz uporabe spletnega mesta in trženja oglasnega prostora zbira tudi druge podatke o posameznih obiskih spletnega mesta in obiskih drugih spletnih mest neposredno iz spletnega mesta dietetik-priporoca.si, pri čemer teh podatkov ne povezuje s posamezniki ali njihovimi osebnimi podatki.

 

IV. Avtorske pravice

13. člen
Vse vsebine in gradiva, pisna in slikovna, ki so objavljena na spletnem mestu, so predmet avtorske zaščite. Vse pravice na začetni strani in vseh podstraneh spletnega mesta dietetik-priporoca.si so pridržane. Informacije in gradiva na spletnem mestu so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine upravljavca. Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem spletnem mestu, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na tem spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršen koli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa dietetik-priporoca.si za kakršne koli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Morebitna komercialna uporaba vsebin spletnega mesta mora biti pred uporabo pisno dogovorjena z lastnikom spletnega mesta.

Pri uporabi avtorskega dela mora biti naveden vir v eni izmed naslednjih dveh dovoljenih oblik
“Vir: www.dietetik-priporoca.si” ali “Več na www.dietetik-priporoca.si”.

 

V. Omejitev odgovornosti

14. člen
Upravljavec se bo trudil za najboljše možno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti upravljavec niti katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Upravljavec tudi ne more biti odgovoren za kakršne koli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katere koli druge opreme, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi obiska strani ali kakršne koli njene uporabe.
Upravljavec ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršne koli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta.

 

VI. Končne določbe

15. člen
Vse morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.

16. člen
Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani dietetik-priporoca.si. Upravljavec lahko splošne pogoje kadar koli spremeni. Za uporabnika spletnega mesta so zavezujoči v vsakokrat spremenjeni obliki.

 

Objavljeno: 22. 5. 2018