Sladkor – beseda, ki jo pozna vsak. Ima pa toliko različnih pomenov. Prav zaradi njihovega nepoznavanja navadno prihaja do nasprotujočih si priporočil glede uživanja. Sladkorja namreč ne smemo uživati v prevelikih količinah, kajne? Tukaj se vsi strinjamo, pa se strinjamo tudi katerega?

Izhajajoč iz kemije je sladkor enostaven ogljikov hidrat, monosaharid ali disaharid. Beseda saharid izhaja iz grščine in pomeni sladkor.

Vas zanima več?

Med monosaharide sodijo:
glukoza ali grozdni sladkor, dekstroza ali krvni sladkor,
fruktoza ali sadni sladkor in
• galaktoza, manoza, riboza. Z vidika prehrane so te trije manj pomembni.

Monosaharidi potujejo skozi prebavni trakt nespremenjeno. Se torej ne razgrajujejo, ampak zgolj absorbirajo. Vsi ostali ogljikovi hidrati (disaharidi ali polisaharidi) se s pomočjo presnovnih encimov v našem telesu razgradijo na te osnovne tri. In zato so sestavljeni.

Disaharidi so ogljikovi hidrati sestavljeni iz dveh monosaharidov. Najpomembnejši v naši prehrani so:
saharoza = glukoza + fruktoza. Imenuje se tudi namizni sladkor, jedilni sladkor, beli sladkor ali kar preprosto povedano sladkor,
laktoza = glukoza + galaktoza ali mlečni sladkor in
maltoza = glukoza + glukoza ali sladni sladkor. Ta nastane pri razgradnji polisaharidov. To so polimeri tudi od 100 pa do 1000 molekul glukoze. Z vidika prehrane so pomembni glikogen, škrob in prehranska vlaknina.

Ampak vrnimo se k sladkorjem, torej mono- in disaharidom.

Vas zanima še več?

Sladkorji so lahko naravno prisotni. Veliko jih je v sadju (fruktoza), mleku (laktoza) in kvalitetnem medu (zmes različnih sladkorjev). Lahko pa so tudi umetno dodani. Te najdemo v čokoladi, slaščicah, manj kvalitetnem medu, predelani hrani (na primer paradižnikova mezga) in predvsem v sladnih pijačah.

Celoten dnevni vnos sladkorjev naj bi predstavljal 10 % naših dnevnih energijskih potreb, kar je za odraslega v povprečju nekje med 200 do 300 kcal. Od tega je seveda pomembno, da jih kar največ pride iz naravnih virov, ki poleg sladkorja prinesejo še vitamine, minerale in ostale za organizem pomembne snovi. Po dodanih sladkorjih pa posegajmo le občasno.